Felsefe-Düşünce Kategorisi
Bu Ülke
8.0PUAN
Bu Ülke
Meriç'in "aynı kaynaktan fışkırdılar" dediği eserler dizisinin önemli bir halkası. Bir çağın, bir ülkenin vicdanı olmak isteği Meriç'in bütün çabasına her zaman yön vermiştir: "...
 •   Sayfa : 339 Sy.
 •   Yayın : 2013
 •   Okunma: 663
 •   16
    0
 •   Tür : insan ve Toplum, Felsefe-Düşünce, Edebiyat
Upanişadlar
2.0PUAN
Upanişadlar
Ne ak ne kara, ne sebep ne sonuç, ne geçmiş ne gelecek olarak gördüğün şeyi bana anlat."-Katha Upanişad-"Dünyadaki kökenlere dair olan hariç, hiçbir araştırma Upanişadlar kadar yararlı ve yüceltici değildir. Hayatımın tesellisi o oldu, öl...
 •   Sayfa : 335 sayfa Sy.
 •   Yayın :
 •   Okunma: 141
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Likurgus - Numa
2.0PUAN
Likurgus - Numa
Plutark İS birinci yüzyılın ortalarında, imparator Cladius'un egemenliği sırasında, Orta Yunanistan'da Boeoteia'nın Kuzey bölgesinde küçük bir kent olan Khaeronea'da doğdu (yklş. İS 46) ve İS 120'de Delfi'de öldü. O günlerde hem Yunanlıla...
 •   Sayfa : 112 sayfa Sy.
 •   Yayın :
 •   Okunma: 100
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Marksist Parti Teorisi - Çin'de Yeni Teorik ve Pratik Arayışlar
2.0PUAN
Marksist Parti Teorisi - Çin'de Yeni Teorik ve Pratik Arayışlar
Bu  eser Marksist parti inşa teorisi üzerine uzun yıllara dayalı akademik alanda yaptığı çalışmalarla tanınmış olan Prof. Wu Meihua tarafından 2007 yılında hazırlanmış oldukça güncel bir eserdir.Marksist partilerinin örgütlenmesi veya bu ...
 •   Sayfa : 320 sayfa Sy.
 •   Yayın : 1970
 •   Okunma: 101
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Bakunin'den Lacan'a
Anti-Otoriteryanizm ve İktidarın Altüst Oluşu
2.0PUAN
Bakunin'den Lacan'a Anti-Otoriteryanizm ve İktidarın Altüst Oluşu
...
 •   Sayfa : Sy.
 •   Yayın :
 •   Okunma: 75
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Entelektüeller
2.0PUAN
Entelektüeller
Paul Johnson'ın Entellektüeller'i, kendi ifadesiyle, "insanlara işlerini nasıl görecekleri konusunda nasihat eden" ; geleneğe, toplumun ahlaki ve manevi değerlerine kayıtsız kalan; mevcut siyasi ve iktisadi düzeni eleştiren; bunların yeri...
 •   Sayfa : 492 sayfa Sy.
 •   Yayın : 1970
 •   Okunma: 100
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Marksizmle Maceram
2.0PUAN
Marksizmle Maceram
Genç Berman'ın babası, New York'ta tekstil sanayisinin farklı kollarında yıllarca didinir durur. Ancak kalbi, henüz 48'ine gelmeden piyasanın vahşiliğine yenik düşer. İntikam almak isteyen oğlu, nereden ve nasıl başlaması gerektiğini bile...
 •   Sayfa : 315 sayfa Sy.
 •   Yayın : 1970
 •   Okunma: 125
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
The View From The Masthead
2.0PUAN
The View From The Masthead
İngilizce olarak yayına hazırlanan kitapta; Bülent Somay, Ütopya'yı hem bir tema hem de özel bir edebiyat türü olarak ele alıyor. Türü felsefe ve edebiyat olduğu kadar siyasi bir önerme de olan Ütopyayı mevcut şeylerin düzenine karşı bir ...
 •   Sayfa : 229 sayfa Sy.
 •   Yayın : 1970
 •   Okunma: 87
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Tanrı, Özgürlük ve Ölümsüzlük - Immanuel Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi Üzerinden Bir Tartışma
2.0PUAN
Tanrı, Özgürlük ve Ölümsüzlük - Immanuel Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi Üzerinden Bir Tartışma
Okurun hemen fark edeceği üzere, Tanrı, Özgürlük ve Ölümsüzlük, ismiyle, Immanuel Kant'ın başyapıtı olan Saf Aklın Eleştirisi'ne göndermede bulunuyor. Kant, inanca yer açmak için bilgiyi sınırladığını söylemiştir. Bu kitabın en temel tezl...
 •   Sayfa : 187 sayfa Sy.
 •   Yayın : 1970
 •   Okunma: 113
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Issız Ada ve Diğer Metinler
2.0PUAN
Issız Ada ve Diğer Metinler
David Lapoujade, birinci ciltte, Gilles Deleuze'ün daha önce hiçbir kitapta yayımlanmamış yazılarıyla birlikte, yine onun 1953'den 1974'de kadar yayınlanmış olan metinlerini ve söyleşilerini okuyucuya sunuyor. Bu, Gilles Deleuze'ün düşünc...
 •   Sayfa : 462 sayfa Sy.
 •   Yayın : 1970
 •   Okunma: 110
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Yakarıcılar (Ciltli)
2.0PUAN
Yakarıcılar (Ciltli)
Euripides (İÖ y.484-406): Atina'nın yetiştirdiği üç büyük tragedya şairi arasında en fazla eseri günümüze ulaşan yazar olarak özel bir yeri vardır. Bu durum şenliklerde Aiskhylos ve Sophokles kadar birincilik ödülü kazanmamış olsa da halk...
 •   Sayfa : 63 sayfa Sy.
 •   Yayın : 1970
 •   Okunma: 113
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Kuram-Eylem Bağlamı
Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi
2.0PUAN
Kuram-Eylem Bağlamı Çözümleyici Bir Felsefe Denemesi
...
 •   Sayfa : Sy.
 •   Yayın :
 •   Okunma: 99
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Bar Filozofu
2.0PUAN
Bar Filozofu
"Tanrı kendi başına kaldıramayacağı kadar büyük bir bira fıçısı yaratabilir mi?""Evrenin sonunda bir meyhane var mı?""Bir bilgisayar, bira hakkında fikir sahibi olabilir mi?"Böyle aykırı soruların yanıtını öğrenmeye hazır olun!Bar filozof...
 •   Sayfa : 304 sayfa Sy.
 •   Yayın :
 •   Okunma: 143
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Şehrin Dünyasından Dünyanın Şehrine:Batının Düşünce Dünyasında Gezi
2.0PUAN
Şehrin Dünyasından Dünyanın Şehrine:Batının Düşünce Dünyasında Gezi
İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi Tarafından öğrencilik döneminde kaleme alınan bu çalışma; bugün çağdaş politikacılar ve stratejistler tarafından, "Uygarlıklar Çatışması" şeklinde dillendirilen ve temelde Doğu iel Batı'nın siyasal ve di...
 •   Sayfa : 239 sayfa Sy.
 •   Yayın :
 •   Okunma: 91
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Eleştirel Bakış
2.0PUAN
Eleştirel Bakış
Radical Philosophy dergisi 20. yüzyılın son düzlüğünde radikalfilozoflarla çeşitli söyleşiler yaptı. Marksizm, feminizm, post-kolonyal teori, edebiyat teorisi, eleştirel teori, radikal siyaset, queer teorisi ve psikanaliz bu "sert" tartış...
 •   Sayfa : 264 sayfa Sy.
 •   Yayın :
 •   Okunma: 166
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Keşfü'z-Zunun 5 Cilt Takım
2.0PUAN
Keşfü'z-Zunun 5 Cilt Takım
Kâtip Çelebi 1609'da İstanbul'da doğmuş ve 1656'da orada vefat etmiştir. Asıl adı Abdullah'tır, Hacı Halife olarak da anılır. İyi bir eğitim gördü ve babası gibi devlet memuru oldu. Ordu ile birlikte çeşitli seferlere katıldı, bu arada ha...
 •   Sayfa : 2160 sayfa Sy.
 •   Yayın : 2006
 •   Okunma: 85
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Modern Dinin FilozofuHenri Bergson
2.0PUAN
Modern Dinin FilozofuHenri Bergson
Uzun zamandan beri hiç bir filozof Hemi Bergson'dan -Paris France College'de profesör- daha çok heyecan ve etki uyandırmadı. Uzman çevrelerde kuşkusuz ona karşı belki de çekingen davramlmaktadır. Onun felsefesi gelenekten gelen felsefenin...
 •   Sayfa : 160 sayfa Sy.
 •   Yayın :
 •   Okunma: 101
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Bilim Kavramında Tarihsel Dönüşüm
2.0PUAN
Bilim Kavramında Tarihsel Dönüşüm
Bu çalışmada, sıradan bir bilim tarihi incelemesinden çok, felsefi/bilimsel düşünüşün temel kavramlarının tarih içindeki değişimlerine vurgu yaparak, insan algılayışıyla birlikte düşünüşünün ve sonuç olarak yaşamının nasıl değiştiğini anl...
 •   Sayfa : 192 sayfa Sy.
 •   Yayın :
 •   Okunma: 119
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme I-II
2.0PUAN
İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme I-II
Ortaçağ felsefesinden etkilenen düşünceleriyle deneyci yaklaşımın kurucusu olan John Locke'a göre düşüncede önemli olan us ilkesine bağlanmadır. Locke'un bilgi kuramının ana kavramı "ide"dir, bilgi tümüyle tasarımdan oluşur. Locke'a göre ...
 •   Sayfa : 534 sayfa Sy.
 •   Yayın : 2015
 •   Okunma: 131
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
Peloponnessos Savaşları
2.0PUAN
Peloponnessos Savaşları
Atinalılar ile Spartalılar arasındaki Peloponnessos Savaşları'nı çok ayrıntılı bir biçimde aktaran Thukydides öncüllerinden farklı olarak sadece belli bir konuya yoğunlaşması, kronolojiye önem vermesi, olayların neden-sonuç ilişkilerini o...
 •   Sayfa : 399 sayfa Sy.
 •   Yayın :
 •   Okunma: 126
 •   0
    0
 •   Tür : Felsefe-Düşünce
ÖncekiSonraki
300x250 Reklam Alani
  KATEGORİLER
  YAYINEVLERİ
  DİĞER KATEGORİLER
  POPÜLER ÜYELER Nasıl İşliyor ?
  Nasıl İşliyor?
Üyelerimizin bulunduğumuz ay içerisinde filmlere yapmış olduğu yorumlar, yorumlarının uzunluğu ve karakter sayısı , film puanlamaları ve filmin iyi veya kötü olduğunu belirledikleri işlemlerle özel geliştirmiş olduğumuz bir puanlama sistemi sayesinde popüler üyelerimiz belirlenmektedir.

Ayın popüler üyelerine 1 haftalık VİP üyelik hizmeti sunulmaktadır. Durmayın , sizde VİP üyelik yarışına katılın...