Din - Tasavvuf Kategorisi
Sihirli Öneriler
2.0PUAN
Sihirli Öneriler
Teknolojinin hayatımıza büyük bir yoğunlukla girdiği, nüfusun büyük çoğunluğunun kalabalık şehir hayatında yaşadığı günümüz dünyasında anne babaları bekleyen fırsatlar olduğu kadar tehditler de artıyor. Çocuk yetiştirmenin kuralları yenid...
 •   Sayfa : 210 Sy.
 •   Yayın : 2016
 •   Okunma: 117
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Herkes Yüz Çevirse de Allah Sizin Sahibinizdir
6.0PUAN
Herkes Yüz Çevirse de Allah Sizin Sahibinizdir
Hani Yunus Emre diyordu ya: “Benliğini çıkart aradan işte orada Yaradan.” Elinizde tuttuğunuz bu kitap aslında bir anahtardır. Bu anahtarla benlik kapısını ardına kadar aralayıp şahdamarından sana daha yakın olan ...
 •   Sayfa : 200 Sy.
 •   Yayın : 2016
 •   Okunma: 131
 •   1
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf, Yeni Çıkan Kitaplar
Çocukluktan Yaşlılığa Vahiy ve Eğitim
2.0PUAN
Çocukluktan Yaşlılığa Vahiy ve Eğitim
İnsan yaşam serüveni içerisinde evren tasavvurunu oluşturma, hayatını anlamlandırma, sürekli bir sorgulama içerisindedir. Ancak, kendini bulan insan evren tasavvurunu oluşturabilir. Kendini bulmak ise vahyi odak no...
 •   Sayfa : 136 sayfa Sy.
 •   Yayın :
 •   Okunma: 107
 •   0
    0
 •   Tür : Diğer - Karışık, Din - Tasavvuf, Yeni Çıkan Kitaplar
Kırk Hadis şžerhi
6.0PUAN
Kırk Hadis şžerhi
Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ümmeti olan bizlerin; O'nun hayatını iyi şŸekilde bilip, O'nu örnek ve önder edinmemiz gerekmektedir. Bu anlamda Rasûlullah'ın (s.a.v.) hadis-i şŸerifleri bize ışŸık t...
 •   Sayfa : 324 sayfa Sy.
 •   Yayın : 2016
 •   Okunma: 140
 •   1
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Hz. Şit
6.0PUAN
Hz. Şit
Hz. Peygamber'in "Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim" hadis-i şerifindeki "bilinmeyi istedim" kısmını, mutasavvıflar "aşk ettim" olarak yorumlamışlar ve kâinatın aşktan meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Buna göre ilk yaratıla...
 •   Sayfa : 302 Sy.
 •   Yayın : 2014
 •   Okunma: 213
 •   1
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Kur'an'-ı Kerim'in Gizli Öğretisi
2.0PUAN
Kur'an'-ı Kerim'in Gizli Öğretisi
Hz. Muhammed’in vahyi alırken yaşadıkları... Cennetten kovuluş... Cennet ve Cehennem sembolleri...Cehennem ateşi bilinen bir ateş değildir...Melek sembolizmi... Evrensel İdare Mekanizması... Kozmik hiyerarşi... Gelen kozmik ziyaretçiler.....
 •   Sayfa : 592 Sy.
 •   Yayın : 2010
 •   Okunma: 170
 •   0
    1
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Mevlana ve İnsan
2.0PUAN
Mevlana ve İnsan
Sayılara sığınmak aldatıcı olduğu gibi kelimelere sığınmak da aldatıcıdır. Diyor ki Mevlâna: "Salavât verip duruyorsun ama, Mustafa'nın temizliğinden neyin var, ona bak." Ruhsal erişi kelime ve laf hokkabazlığıyla ölçen karanlık bezirgânl...
 •   Sayfa : 209 Sy.
 •   Yayın : 1998
 •   Okunma: 166
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Nefsini Bilen Rabbini Bilir
2.0PUAN
Nefsini Bilen Rabbini Bilir
Varlığın birlenmesi demek her şeyi Bir görmek, her şeyi Bir'den görmektir. Bu ise kendini bilmekle yani kendi hakikatinle yüz yüze gelmekle, kendi hakikatinle buluşup onu ele geçirmekle mümkündür. însan nefsini bildiğinde, kendi derunî öz...
 •   Sayfa : 144 Sy.
 •   Yayın : 2011
 •   Okunma: 156
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Allah Sevdiği Kulu Nasıl Korur?
2.0PUAN
Allah Sevdiği Kulu Nasıl Korur?
Allah'ım ben çok günahkârım. O kadar çok günah işledim ki sana dua edecek yüzüm yok. Ne bir gün ibadet için yerimden kalktım. Ne de bir kulunun zor gününde yanında oldum. Dostlarımla zevke dalmışken sen öyle bir bela verdin ki bana, sende...
 •   Sayfa : 192 Sy.
 •   Yayın : 2013
 •   Okunma: 138
 •   1
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Hz. Muhammed / Tolstoy
6.0PUAN
Hz. Muhammed / Tolstoy
...Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlıktan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklıbaşında olan her bir insan, şüphe ve tereddüt et...
 •   Sayfa : 128 Sy.
 •   Yayın : 2013
 •   Okunma: 192
 •   1
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Hz. Muhammed'in Yasam Öyküsü
2.0PUAN
Hz. Muhammed'in Yasam Öyküsü
O gece bir yıldız doğdu. Yahudi bilginleri son peygamberin doğduğunu bu yıldızdan anladılar.Dedesi onun adını Muhammed (sav) koydu,. Yerdekiler ve göktekiler onu övsün istiyordu.Babası onu hiç görmedi.Annesi yalnız altı yıl sevip okşayabi...
 •   Sayfa : 336 Sy.
 •   Yayın : 2016
 •   Okunma: 140
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Fatiha Suresi Tefsiri
2.0PUAN
Fatiha Suresi Tefsiri
Uzun zamandan beri çeşitli vesilelerle hazırlamakta olduğumuzdan söz ettiğimiz tefsir çalışmamızın ilk ürünü elinizdeki kitapçıktır. Halkımızın İslam dinini ilahî kaynağı Kur'an'dan öğrenme arzusu ve hurafelerin muazzez dinimizden temizle...
 •   Sayfa : 80 Sy.
 •   Yayın : 1996
 •   Okunma: 136
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Efsaneler ve Mitler
2.0PUAN
Efsaneler ve Mitler
Avrupa (Klasik-Kuzey-Batı-Orta ve Doğu),Batı ve Orta Asya,Güney ve Doğu Asya,Afrika,Amerika Kıtası ve Okyanusya'nın Mitlerini ve Efsanelerini bir görsel şölen ziyafetiyle öğreneceksiniz. Akıcı bir üslupla anlatılan olayları; Tablolar, res...
 •   Sayfa : 352 Sy.
 •   Yayın : 2014
 •   Okunma: 208
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Peygamberimizden Altın Sözler
2.0PUAN
Peygamberimizden Altın Sözler
Peygamber Efendimizin sözleri, gerek bireysel hayatımıza gerekse aile ve toplum yaşantımıza ışık tutan kurallar ve değerler manzumesidir.Hiç şüphesiz ki Peygamberimiz, insan ilişkilerindeki temel görgü kaideleriniq hayatın dert ve üzüntül...
 •   Sayfa : 288 Sy.
 •   Yayın : 2015
 •   Okunma: 136
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Aşk Risalesi
2.0PUAN
Aşk Risalesi
Aşk Risalesi,Fütûhât-ı Mekkiyye'nin en önemli kısımlarından birisidir. Belki de pek çok insanın İbnü'l-Arabî ve Fütûhât-ı Mekkiyye'ye yönelik ilgisinin ana sebebini teşkil edecek metinlerden birisi budur. Bu kitap Fütûhât-ı Mekkiyye'nin 8...
 •   Sayfa : 261 Sy.
 •   Yayın : 2016
 •   Okunma: 170
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Dinler Tarihi 1
2.0PUAN
Dinler Tarihi 1
Önceki peygamberlerin evrensel bir risaleti yoktu. Mesih, Yahudi kavminin vaat edilenidir, diğer milletlerin vaat edileni değil. Musa, İsrailoğullarını Firavun ve Kıptilerin esaretinden kurtarmak, onları vaat edilen arza götürmek ve orada...
 •   Sayfa : 320 Sy.
 •   Yayın : 2000
 •   Okunma: 135
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Canfeda: Hz. Fatıma
2.0PUAN
Canfeda: Hz. Fatıma
BABASININ ANNESİ: HZ. FATIMAO Hz. Fatıma ki Allah Resulü'nün can parçası, dünya üstünde ona en çok benzeyen kişidir.İlmin kapısı Hz. Ali'nin eşi, cennetin genç efendileri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in annesi, iyilikler denizinin incisidir.Ü...
 •   Sayfa : 368 Sy.
 •   Yayın : 2016
 •   Okunma: 175
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Uyur İdik Uyardılar
2.0PUAN
Uyur İdik Uyardılar
Belli günler vardır hayatımızda, unutamadığımız günler. Mutluluk duyduğumuz, önümüzde yeni bir ufkun açıldığı günlerdir bunlar, Irene Melikoff la tanıştığım gün de benim için böylesi günlerdendir işte.Daha önce, Türkçeye çevrilen bir-iki ...
 •   Sayfa : 185 Sy.
 •   Yayın : 2012
 •   Okunma: 122
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Batıni Mevlana
2.0PUAN
Batıni Mevlana
Mevlana Celaleddin-i Rumi İslam Ezoterizmi'nin en önemli isimlerinden biridir. Ancak onun batıni yönü geniş kitlelerce hiçbir zaman anlaşılamamıştır.Onun batıni yönünü anlayabilmek için günümüze kadar gelen eserlerinin üstündeki örtünün k...
 •   Sayfa : 272 Sy.
 •   Yayın : 2011
 •   Okunma: 146
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
Klasik Yunan Mitolojisi
2.0PUAN
Klasik Yunan Mitolojisi
Dünya üzerinde hayat başladıktan milyonlarca sene sonra, varlıkların en güzeli, en şereflisi, en mükemmeli olan insan yaratıldı. İnsanlar yeryüzünde görülüp ve düşünmeye ve hayal kurmaya başladıkları zamanlarda kâinatı ve kendilerini yara...
 •   Sayfa : 564 Sy.
 •   Yayın : 2011
 •   Okunma: 125
 •   0
    0
 •   Tür : Din - Tasavvuf
ÖncekiSonraki
300x250 Reklam Alani
  KATEGORİLER
  YAYINEVLERİ
  DİĞER KATEGORİLER
  POPÜLER ÜYELER Nasıl İşliyor ?
  Nasıl İşliyor?
Üyelerimizin bulunduğumuz ay içerisinde filmlere yapmış olduğu yorumlar, yorumlarının uzunluğu ve karakter sayısı , film puanlamaları ve filmin iyi veya kötü olduğunu belirledikleri işlemlerle özel geliştirmiş olduğumuz bir puanlama sistemi sayesinde popüler üyelerimiz belirlenmektedir.

Ayın popüler üyelerine 1 haftalık VİP üyelik hizmeti sunulmaktadır. Durmayın , sizde VİP üyelik yarışına katılın...